วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นนทบุรี เขต 1 โดยมี นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นางสาวพิรุณ ปั้นบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายกันสาดและรางน้ำฝนของอาคารเรียนโรงเรียนวัดเชิงกระบือ จากฝนตกลมแรง และทำให้ตกใส่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายไปด้วย โดยมีคณะครูของโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

Loading