23/11/66 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ประจำปี 2566 กลุ่มลูกเสือ #โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา