วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวกมลนัทธ์ นามี นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ.ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading