วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อม นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดโชติการาม ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำโดย นางสาวนวภัทร น้ำใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติการาม ครูผู้ฝึกสอน พร้อมตัวแทนนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดโชติการาม ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading