วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำโดย นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมทำกิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Cr.นวณัฐ แจ่มจันทร

Loading