วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมงคลนนทวุฒิ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

Cr.ชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน

Loading