วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading