วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สพป.นนทบุรี เขต และ เขต ๒ ทุกแห่ง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและครูผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบ PISA 2025 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีโดยมี ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
นำโดย นางขวัญชนก เสมานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

Loading