โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยคณะครูและนักเรียน ณ วัดปากน้ำ นนทบุรี และ วัดพลับพลา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

Loading