ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นทราการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและนโยบายเร่งด่วย (QUICK WIN ) สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบประมาณของ สพฐ.
งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

Loading

ติดต่อ สพป.นนทบุรี เขต 1