วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมบุคลาdiที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube Obec channel พร้อมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading