กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (81)

บุคลากรของกลุ่ม

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (15)
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (15)
เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (21)
เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (2)

โรงเรียนในสังกัด

กรอบภารกิจ

ทำเนียบบุคลากร

เอกสารเผยแพร่

banner-1024×512
banner-1024×512

การเขียนข่าวบน Word Press

คู่มือการจัดทำข้อมูลบุคลากรใน Smart office

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างร้านค้าออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1

เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 และ นางสาวกมลนัทธ์ นามี รอง…
อ่านต่อ

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโล…
อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ…
อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธี

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
อ่านต่อ

ให้ความรู้เกี่ยวกับงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กับนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 โดยมี นักศึกษา จำนวน 18 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวศิริทิพพา …
อ่านต่อ

เตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เพื่อประชุมเรื่องขับเคลื่อนแผนการยกระดับ ผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2567 จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เพื่อประชุมเรื่องขับ…
อ่านต่อ

Loading