หน้าแรก

ปกแบนเนอร์55
ปกแบนเนอร์
1
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารสำนักงาน

ผอ.ปารณทัตต์
รองยุทธนา
รองจิกซอ
รองอร
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
02 -5911301-4 ต่อ 118

VTR แนะนำครูต้นแบบ

รายการพุธเช้า-ข่าวสพฐ.

รายงานการประชุม
ผอ.เขต ทั่วประเทศ

VTR แนะนำ สพป.นนทบุรี เขต 1

ภารกิจประจำเดือน

รายงานข้อมูลตามนโยบาย สพฐ.

E-Service Online

สื่อแหล่งเรียนรู้

ข่าวประกาศ ทางราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข เเละ ภาค ค เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นนทบุรี พ.ศ. 2566  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้ง ให้ดำรงตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำเเหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี) สพป.นนทบุรี เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเเละผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ ปี 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

เปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ดูสถานที่จัดงาน สัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ร่วมเป็นคณะกรรมการ คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย”

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ร่วมการประชุม สัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

Gutentor Simple Text

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข เเละ ภาค ค เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นนทบุรี พ.ศ. 2566  

ประกาศรายชื่อผ่านภาค-ก-สพป.นบ.1ดาวน์โหลด…
Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้ง ให้ดำรงตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำเเหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี) สพป.นนทบุรี เขต 1

1ดาวน์โหลด…
Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเเละผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1

ประกาศ-อ.ก.ค.ศ1-1ดาวน์โหลด…
Read More

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ ปี 2566

ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเดาวน์โหลด…
Read More

ตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วยนระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผ…
Read More

ร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธง…
Read More

ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวั…
Read More

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัย…
Read More

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ได้รับความเสียหาย

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นนทบุรี เขต 1 โดยมี นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเครา…
Read More

ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธง…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ประชุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี…
Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. ร่วมกับ อำ…

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน…

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เข้ารับรางวัลเพชรรัตนชาติ เนื่…

ค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1/09/66 ค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวั…

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

31/08/66 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566…

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย

29/08/66 กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์…

 82,858 total views,  208 views today