หน้าแรก

205
205
1
1
Exit full screenEnter Full screen

ผู้บริหารสำนักงาน

ผอ.ปารณทัตต์
รองยุทธนา
รองจิกซอ
รองอร
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
02 -5911301-4 ต่อ 118

VTR แนะนำครูต้นแบบ

รายการพุธเช้า-ข่าวสพฐ.

รายงานการประชุม
ผอ.เขต ทั่วประเทศ

ภารกิจประจำเดือน

รายงานข้อมูลตามนโยบายสพฐ.

E-Service Online

สื่อแหล่งเรียนรู้

ข่าวประกาศ ทางราชการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานขับรถยนต์

ผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำเอกสารประกอบพิจารณายกระดับโรงเรียนวิธีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นทำ ได้รับเกียรจาก พระพงศ์ศักดิ์  ขิปปาภิญโญ ดร. หัวหน้าพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ เลขาเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม บางกอกน้อย กรุงเทพ เป็นวิทยากร

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ร่วมงานสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ตรวจดูความเรียบร้อยการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …

ประชุมรอง ผอ.สพป.นบ1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

Gutentor Simple Text

สถิติการรับสมัครสอบเเข่งขันเพือบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สพฐ ปี.2566

Read More

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

เรื่อง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการ…
Read More

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้าเว็บ ก.ค.ศ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา https://otepc.go.th/th/co…
Read More

หลักเกณฑ์เเละวิธีการเลื่อนตำเเหน่งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละตำเเหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ-การย้าย-1-2566ดาวน์โหลด ประกาศ-สพฐ.-เรื่อง-แก้ไขรายละเอียดองค์ประกดาวน์โหลด ประกาศ-สพฐ.…
Read More

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวย สพป.นนทบุรี เเละ ศึกษานิเทศ

ผลการประเมินการปฎิบัติงานตำเเหน่งศึกษานิเทษเเละรองผู้อำนวย-สพป.นนทบุรี-1ดาวน์โหลด…
Read More

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเเละผู้รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี (รอบการประเมินครั้่งที่ 1ระหว่างวันที่ 1ต.ค.2565 ถึ่งวันที่ 31มี.ค.2566)

ผลการประเมินการปฎิบัติงานตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเเละผู้รักษาการในตำเเหน่งผู้_compressedดาวน์โหลด…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

เข้าร่วมรับชมรายการ คลีนิค สตผ. ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ 🎦 แอปพลิเคชั่น zoom Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวชัญญ์ธนัน …
Read More

การประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานน…
Read More

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4 พบกับผู้บริหาร สพฐ. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รับชมผ่านช่องทางระบบ zoom ณ ห้องประชุม   ศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และผู้เกี…
Read More

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งโบราณสถาน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11  พฤษภาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวชัญญ์ธนัน&nb…
Read More

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ video conference ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น zoom ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

วันที่ 5 เมษายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เข…
Read More

ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 เนื่องจากได้รับความเสียหายจาก ลมพายุพัดรุนแรง 

วันที่  17 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นายยุทธนา พรทิพย์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2566

Read More

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ลงพื้นที่ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และประชุมหาแนวทางการป้องกัน และเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียน ในพื้นที่บริเวณวัดเขมาภิรตาราม

Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. ร่วมกับ อำ…

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน…

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เข้ารับรางวัลเพชรรัตนชาติ เนื่…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา…

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสร้างความ…

การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศีลห้ากฎสากล

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศิลห้ากฎสากล ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนแล…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ

นางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรร…

 40,639 total views,  96 views today