หน้าแรก

ปกแบนเนอร์ (1)
ปกแบนเนอร์55
White-Blue-Modern-Minimalist-Graduation-Senior-High-School-Certificate-4
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารสำนักงาน

ผอ.ปารณทัตต์
รองจิกซอ
รองอร
เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (14)
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
02 -5911301-4 ต่อ 118

VTR แนะนำครูต้นแบบ

รายการ สพฐ.ขอมาเล่า

รายงานการประชุม
ผอ.เขต ทั่วประเทศ

VTR แนะนำ สพป.นนทบุรี เขต 1

ภารกิจประจำเดือน

รายงานข้อมูลตามนโยบาย สพฐ.

E-Service Online

สื่อแหล่งเรียนรู้

เอกสารเผยแพร่ สพป.นนทบุรี เขต 1

เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-1
แผนปฏิบัติราชการ-สพฐ.ระยะ5ปี-พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2566-2570-ของ-สพฐ.
รายงานผลการดำเนินงาน-2565
ทำเนียบปี2566
นโยบายและแผนฯ-66-70
แผนบูรณาการฯ-66-70
นโยบายและแผนฯ-66-70-ฉบับพกพา-Booklet
สพป.นนทบุรีเขต-1-แบบรายงานนิเทศฯ-เล่มเต็ม-1
เล่มแผนพัฒนาการศึกษาระยะ-5-ปี-พ.ศ.2566-2570
เล่มคำสั่งมอบหมายงาน ปี 2567

ข่าวประกาศ ทางราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคคลทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำเเหน่งนักทรัพยากรบุคคล) สพป.นบ 1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำเเหน่ง เเละรับโอนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเเละรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.นนทบุรี เขต 1

การรายงานตัวเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมทำกิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำโดย นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ …

แสดงความยินดีวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดโชติการาม ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะ จำนวน 19 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคคลทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำเเหน่งนิติกร) สพป.นบ 1

Image301123025453ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคคลทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำเเหน่งนักทรัพยากรบุคคล) สพป.นบ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำเเหน่ง เเละรับโอนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเเละรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.นนทบุรี เขต 1

ประกาศย้าย3ตำแหน่งดาวน์โหลด แนบท้ายประกาศย้าย3ตำแหน่งดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

การรายงานตัวเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3  

สพป.นนทบุรี-1-ครั้งที่-3ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสา…
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดระเบิด ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้รับความเสียหาย

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นาม…
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนวัดลานนาบุญได้รับผลกระทบจากอุถกภัย

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยว…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยยการ

ร่วมรับฟัง รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube Obec channel พร้อมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การสั่งให้บริษัท เอส วี พลาซ่า เซ็นเตอร์ จำกัด และนายวิโรจน์ บรรเจิดธนา เป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ทิ้งงาน-เอส-วี-พลาซ่าดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โปรทเวนตี้นายคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ และนายสุประสิทธิ์ คำจม เป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ทิ้งงาน-โปรทเวนตี้นาย-1ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-การจ้างเหมาบุคคลภายนอก-2ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม 5ส กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กิจกรรม 5ส กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…
อ่านต่อ

กิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมทำจิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…
อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็น และความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร…
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ (OBEC-Asset)

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 …
อ่านต่อ

ประชุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี…
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. ร่วมกับ อำ…

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน…

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เข้ารับรางวัลเพชรรัตนชาติ เนื่…

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศี…

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์

25/11/66 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญปร…

 106,918 total views,  89 views today