วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

9 พฤษภาคม 2023

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

9 พฤษภาคม 2023

การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศีลห้ากฎสากล

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖การสวดมนต์หมู่ ทำนอ […]

 2,371 total views,  3 views today

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

1 มีนาคม 2023

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ

นางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียร […]

 2,374 total views,  3 views today

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

1 มีนาคม 2023

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ (OPEN HOUSE)

ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

 2,514 total views,  3 views today

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

15 กุมภาพันธ์ 2023

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

2 กุมภาพันธ์ 2023
1 2