การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศีลห้ากฎสากล

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖การสวดมนต์หมู่ ทำนอ […]

 225 total views,  8 views today

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

1 มีนาคม 2023

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ

นางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียร […]

 228 total views,  8 views today

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

1 มีนาคม 2023

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ (OPEN HOUSE)

ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

 368 total views,  8 views today

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

15 กุมภาพันธ์ 2023

ป่าไม้อุทิศ 9 โรงเรียน

9 กุมภาพันธ์ 2023

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

2 กุมภาพันธ์ 2023

วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

2 กุมภาพันธ์ 2023
1 2