ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) รอบรั้ววัดจันทร์ วิชาการสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมีความสุข นำโดย นางสาวศิรินาถ คุณมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) เเละคณะครู ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังให้การต้อนรับคณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ” (Open House) โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปเเบบบูรณาการของเเต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งยังส่งเสริมทักษะอาชีพ ผลักดันให้นักเรียนกล้าที่จะเเสดงออก

Loading