วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุเทพ ต่ายจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง)

Loading