ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ สังข์พวงทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และ นางสาวนันทนา กองหล้า นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

Loading