โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) พร้อมใจลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาววรรณชนก มั่นแน่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

Loading