อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ Google Site เพื่อพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ ภายใน และภายนอก ของสถานศึกษา
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาววรรณชนก มั่นแน่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) มอบหมายให้ นายอนุชิต มีศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำ Google Site เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษา

Loading