คุมเข้มหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาววรรณชนก มั่นแน่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี การศึกษา 2567 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพของหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียการสอน

Loading