วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

โดย นางขวัญชนก เสมานารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร

ร่วมกันทำความสะอาดศาลพระภูมิ ศาลตายาย และสรงน้ำพระพุทธรูป

เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

และเป็นการสืบสานประเพณี ณ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loading