วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 ,นางสาวกมลนัทธ นามี รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 และคณะกรรมการ ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

Loading