วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวกมลนัทธ์ นามี รอง ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญยดา ถามูล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อม เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3

Loading