วันจักรี (Chakri Memorial Day)
ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีอันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงกว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

Loading