คู่มือการปฏิบัติงาน ของ กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผ…
Read More

ประชุมติดตามการรายงานผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบปักหมุดสารสนเทศ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นา…
Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล …
Read More

การประชุมชี้แจงการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์…
Read More

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์…
Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นา…
Read More

Loading