วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบปักหมุดสารสนเทศ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading