ผอ.สพป.นนทนุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์, นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และคุณครูที่รับผิดชอบฯ ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ Akita Action ระหว่าง สพป.นนทบุรี เขต 1 กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์และคณะศิลปะศาสตร์ ผศ.ดร.จันทร์พา ทัดภูธ และ ผศ.ดร.วาสนา วิสฤตาภา ร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมICT โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

Loading