ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เข้ารับรางวัลเพชรรัตนชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันครูแห่งชาติ สาขาต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 595 total views,  2 views today