วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ พร้อมธุรการประจำกลุ่ม เจ้าหนาที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำวิธีใช้งานระบบ Smart office เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และระบบ e-service ของหน่วยงานผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading