กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

กฟผ. ร่วมกับ อำเภอบางกรวย เทศบาลตำบลศาลากลาง และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

โดยมีนางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (กฟผ.) กล่าวถึงความสำคัญของโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมและคณะดำเนินงานจาก กฟผ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้แก่อำเภอบางกรวย ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

Loading

นางสาวจุฑามาศ สมนึก นางสาวบุญธิดา จันทรคติ