3 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) โดยนายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร โดยมีการแสดงของนักเรียน 12 ชุด ได้แก่ การแสดงชุดรากไทย การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนระดับชั้น อ.2-ป.6 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 185 คน

Loading