วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) โดยมี นายศรากร เสนาเวส ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

Loading