ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) สนับสนุนโดย บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในการนี้ นางสาวสุมาลี หิรัญคำ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 944 total views,  1 views today