วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดป่าไม้อุทิศ 9 สนับสนุนโดย บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในการนี้ นางสาวจิรดาพร พรหมวงศ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loading