11 มีนาคม 2566 กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1 จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ในการนี้ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมมอบนโยบายต่อคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1 ทั้ง 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนท่าสัมฤทธิ์วิทยา โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดฝาง

Loading