กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันโทษภัยของบุหรี่

 494 total views,  1 views today