วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทานจัตุปัจจัย ฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา