วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

 553 total views,  1 views today