วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรยายโดย ดร.สรายุทธ วรเวก ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

Loading