25/08/66 ขอขอบคุณ นายเศรษฐกิจ คำบด ศิษย์เก่า ท.ว. เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูนักเรียน จำนวน 650 ชาม อิ่มอร่อยเพิ่มเติมจากอาหารกลางวันโรงเรียน
#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา