25/08/66 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลและครูผู้ฝึกสอน ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขัน ”ฟุตซอลเด็กและเยาวชนลำโพคัพ ครั้งที่ 13” รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา