29/08/66 กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 2 และอนุบาล 3

ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา