ร่วมการประชุม สัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมการประชุม สัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

Cr.นวณัฐ แจ่มจันทร์

 1,791 total views,  83 views today