พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต ครบ 7 ปี

“สัตตมวรรษ“ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา