ตรวจเยี่ยม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 3,586 total views,  1 views today