วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยมี นางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

Cr.นวณัฐ แจ่มจันทร์

Loading