วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)  โดยมี นางสาลินี สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)   พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

Cr.ประภาพร รอดโพธิ์ทอง

Loading