วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ โดยมี นายสมกฤษ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

Cr.อรชุมา หอมจันทร์

Loading