วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบาย​และ​แผน​และทีมงานกลุ่มนโยบาย​และ​แผน​ ได้ตรวจอาคารเรียน​ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ด้วยเหตุฉุกเฉิน​เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน​ 2566  พร้อมได้ตรวจสภาพ​และรายงานสภาพการดำเนิน​ด้านอาคารสถานที่​  ซึ่งได้รับคำชี้แนะอันนำมาซึ่งการวางแผนและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามลำดับและตามระเบียบ​วิธีการขั้นตอนที่ถูกต้อง ต่อไป

Cr.ณภัทร ทองธรรมชาติ

Loading