วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ โดยมี คณะครูให้การต้อนรับ พร้อม มอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 -2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Loading